RAK TO NIE WYROK. TRZYMAJ ŻYCIE W SWOICH RĘKACH.

Pracownicy Szpitala MSW w Olsztynie od 2006r. w sposób nieszablonowy prowadzą działania z zakresu popularyzacji prozdrowotnego stylu życia i profilaktyki. Twórcze podejście do promocji zdrowia, stosowanie metod wykraczających poza utarte ścieżki oraz entuzjazm i energia w działaniu, pozwalają zmienić niezdrowe zachowania i nawyki. A jest o co walczyć.

Województwo warmińsko-mazurskie negatywnie wyróżnia się w ilości zachorowań na nowotwory złośliwe w Polsce. Zjawisko to jest szczególnie widoczne w populacji kobiet w ilości zachorowań na nowotwór złośliwy sutka, gdyż zajmujemy pierwszą pozycję w kraju i nowotwór złośliwy szyjki macicy- 4 miejsce. W populacji mężczyzn schorzeniem najczęściej rejestrowanym był nowotwór złośliwy płuca z liczbą bezwzględną 553, co daje 3 pozycję w kolejności województw.

Powyższe statystyki są silnym impulsem do rozwoju programów ograniczających zachorowalność i umieralność z powodu nowotworów, a także wskazują strategiczne priorytety w działaniach Szpitala MSW w Olsztynie, który jest realizatorem Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych.

Specjalista ds. prewencji Pierwotnej Nowotworów Kamil Kolendo oraz Łukasz Gąsiorowski z Działu Marketingu i Promocji Zdrowia realizują program edukacji zdrowotnej zarówno w Szpitalu jak i na terenie województwa warmińsko - mazurskiego.

Nowatorski program "Na chorobę nieznającą granic - profilaktyka bez ograniczeń - ulotka w każdym paszporcie" na bieżąco realizowany na terenach przygranicznych przez funkcjonariuszy Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej, akcja "Bez dymu do celu", edukacja uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich, to tylko niektóre z działań zespołu w ramach kampanii "Rak to nie wyrok. Trzymaj życie w swoich rękach". Prowadzone działania prewencyjne polegają na szerzeniu oświaty zdrowotnej, upowszechnianiu zapisów Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem, propagowaniu mody na niepalenie, edukacji mieszkańców Warmii i Mazur w zakresie zysków płynących z niepalenia oraz zagrożeń wynikających z czynnego i biernego palenia, kreowaniu wizerunku człowieka, który nie pali papierosów oraz przebywa w pomieszczeniach wolnych od dymu tytoniowego.

Wszechstronność podejmowanych działań, ich zasięg i efektywność idą w parze z wewnętrzną spójnością, co przynosi wymierne korzyści. Dyrekcja i pracownicy wychodzą daleko poza ramy swych obowiązków, wykazując się ponadprzeciętnym zaangażowaniem w promocję i profilaktykę zdrowotną.zrob badania
PROFILAKTYKA   |WYDAWNICTWA   |KONTAKT   |   GALERIA
Valid HTML 4.01 Transitional