Jesteśmy z Wami od 2006 roku

SP Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z Warmińsko - Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie od 2006 roku organizuje kampanię pn. "Rak to nie wyrok. Trzymaj życie w swoich rękach"

Karolina Kozak
Karolina Kozak

22 września 2006r. olsztyński koncert Maryli Rodowicz rozpoczął akcję walki z rakiem na Warmii i Mazurach. Trzymaj życie w swoich rękach, mówiła podczas koncertu Maryla, zachęcając w ten sposób kobiety do wykonywania profilaktycznych badań cytologicznych. Kolejnym etapem kampanii było upowszechnienie zapisów Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem, zwiększenie poziomu wiedzy na temat bezpłatnych badań profilaktycznych oraz przeprowadzenie badań cytologicznych i mammograficznych, w ramach realizacji Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych. Nakręcono spoty reklamujące akcję walki z rakiem. Do realizacji tego projektu zaproszono Marylę Rodowicz i Karolinę Kozak, która od 2007 roku stała się ambasadorem akcji. Pomimo znacznego postępu w medycynie, jaki obserwujemy na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat, choroba nowotworowa jest często nieuleczalna, a słowo rak odbierane jest powszechnie jako synonim wyroku śmierci.


Maryla Rodowicz
Maryla Rodowicz

Szpital MSW w Olsztynie od kilku lat prowadzi szereg działań, które naszym zdaniem przyczynią się do poprawy wyników leczenia chorób nowotworowych oraz zmniejszenia zachorowalności na choroby nowotworowe na Warmii i Mazurach. Poprzez działania edukacyjne i profilaktyczne mamy szansę na zmianę niekorzystnych statystyk. Akcja przeprowadzona jest w wybranych miejscowościach Warmii i Mazur, w których mieszkańcy nie mają możliwości dostępu do lekarzy specjalistów, gdzie nie ma szpitali, bądź jest bardzo niska zgłaszalność na badania profilaktyczne.zrob badania
PROFILAKTYKA   |WYDAWNICTWA   |KONTAKT   |   GALERIA
Valid HTML 4.01 Transitional